Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Sekretariat Dyrektora CKZiU

ul. Norwida 10

77-400 Złotów

tel./fax 67 263 30 41

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ckziu_zlotow

andrzej.hencel@ckziu-zlotow.pl

sekretariat@ckziu-zlotow.pl