Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 19.07.2019 r.

plik do pobrania:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - obrabiarki.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 05.07.2019 r. 
 

plik do pobrania:
informacja z otwarcia ofert 05.07.2019.pdf

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: Dostawa maszyn i narzędzi - wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Złotów, 02.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540133387-N-2019 z dnia 02.07.2019 r.

UWAGA! Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.1986 ze zmianami) Zamawiający zmienił treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: "Dostawa maszyn i narzędzi - wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.07.2019.pdf

 

UWAGA! Przypominam, iż wyjaśnienia z dnia 28.06.2019 r. są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Złotów, dnia 28 czerwca 2019 r.

UWAGA! Zgodnie z art. 36 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: Dostawa maszyn i narzędzi - wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, złożono zapytania. Ich treść oraz wyjaśnienia poniżej w pliku do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.pdf

Złotów, 25.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 564754-N-2019 z dnia 25.06.2019r.

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Dostawa maszyn i narzędzi - wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie"

w ramach

Welkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Nr umowy: o dofinansowanie projektu: RPWP.08.03.01-0050/18-00

PLIKI DO POBRANIA:

ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2019.pdf

SIWZ z załącznikami CKZiU.pdf

Projekt w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

"Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentow i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski"

 

Rozeznanie rynku nr 14/2019 z 13-09-2019 r. dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriow dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów CKZiU w Złotowie poprzez szkolenie w zakresie profesjonalnego blacharstwa samochodowego.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 14 z 13-09-2019 r.pdf

Rozeznanie rynku nr 13/2019  z 13-09-2019 r.dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akicesoriów dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów CKZiU w Złotowie poprzez szkolenie w zakresie profesjonalnego blacharstwa samochodowego.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 13 z 13-09-2019 r.pdf

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriów dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów CKZiU w Złotowie poprzez szkolenie w zakresie profesjonalnego blacharstwa samochodowego

Plik do pobrania: 

Rozeznanie rynku Nr 4-2019 z 23.07.2019 dodatkowe wyposażenie, narzędzia, akcesoria - profesjonalne blacharstwo samochodowe zadanie nr 10.pdf

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu spawarek oraz dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriów dla potrzeb podniesienia kompetencji zawodowych uczniów CKZiU, poprzez szkolenie kursowe o nazwie"Spawanie metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi"

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku Nr 3-2019 z 23.07.2019 r. spawarki i dodatkowe wyposażenie, narzędzia i akcesoria.pdf

Rozeznanie rynku nr 7 z dnia 20-08-2019 r. dotyczące zakupu spawarek

Pliki do pobrania:

spawarki.pdf

 

Rozeznanie rynku nr 8 z dnia 20-08-2019 r. dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia i akcesoriów na potrzeby kursu spawaczy

Pliki do pobrania:

dodatkowe wyposażenie, narzędzia i akcesoria.pdf

Rozeznanie rynku nr 9 z dnia 21-08-2019 dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriów dla zadania nr 10

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 9 dodatkowe wyposażenie, narzędzia i akcesoria.pdf

Rozeznanie rynku nr 10 z dnia 21-08-2019 dotyczące dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriów dla zadania nr 10

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 10 dodatkowe wyposażenie, narzędzia i akcesoria.pdf

Rozeznanie rynku nr 11 z dnia 12-09-2019 r. dotyczące zakupu spawarek

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 11 z 12-09-2019 r..pdf

Rozeznanie rynku nr 12 z 12-09-2019 r. dotyczące zakupu dodatkowego wyposażenia i akcesoriów 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 12 z 12-09-2019 r..pdf

Projekt w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

"Wyższa jakość kształcenia ogólnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie"

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 15-2019 z 17-09-2019 r. dotyczące zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych.pdf

Meble do 6 pracowni przedmiotowych

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2019 r.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Monitory interaktywne do pracowni przedmiotowych.

Zapytanie ofertowe - monitory interaktywne.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 25.07.2019 r.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

Remont pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć chemicznych.

Rozeznanie rynku - remont pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć chemicznych.

Plik do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 5 z 26 lipca 2019 r..pdf

Zapytanie ofertowe - remont pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć chemicznych.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe - remont pracowni przyrodniczej do prowadzenia zajęć chemicznych .pdf

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia materiałów i pomocy dydaktycznych.

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku nr 6.2019 dotyczące materiałów i pomocy dydaktycznych.pdf