Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

2019 rok

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora CKZiU w Złotowie, z dnia 02-01-2019 r.w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora CKZiU z 01.02.2019 r. w sprawie wyboru oferty grupowego ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypodków podczas praktycznej nauki zawodu.pdf

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora CKZiU z 5.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty na remont schodów i chodników oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.pdf

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora CKZiU z 29.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej wyboru oferty na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej .pdf

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora CKZiU z 12.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wybór oferty wykonania remontu korytarzy i wskazanych pomieszczeń.pdf

Zarządzenie Nr 6 Dyrektora CKZiU z 30.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pracy Komisji Socjalnej w CKZiU.pdf

Zarządzenie Nr 7 Dyrektora CKZiU w Złotowie z 09.05.2019 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej do wyłonienia dostawcy mebli szkolnych i monitorow interaktywnych.pdf

Zarządzenie Nr 8 Dyrektora CKZiU z 10.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej wyboru oferty na remont-modernizację pomieszczeń magazynowych na wydziały praktycznej nauki zawo .pdf

Zarządzenie Nr 9 Dyrektora CKZiU z 20.05.2019 r w sprawie powolania Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy wykonania projektu, wykonawstwa i montażu dwóch wiat.pdf

Zarządzenie Nr 10 z 14.06.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019-2020 oraz wyznaczenia przewodniczących komisji rekrutacyjnych.pdf

Zarządzenie Nr 11 Dyrektora CKZiU z 25.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty w przetargu nieogranicznonym na zakup obrabiarek, dodatkowego wyposażenia, narzędzi i akcesoriów..pdf

Zarządzenie Nr 12 Dyrektora CKZiU z 19.07.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i zawarcia umowy .pdf

Zarządzenie Nr 13 z 19.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej w CKZiU.pdf